MIẾN CUA TRỘN FULL TOPPING 35K !!!Quán miến trộn này chắc dân văn phòng khu duy tân

MIẾN CUA TRỘN FULL TOPPING 35K !!!

Quán miến trộn này chắc dân văn phòng khu duy tân chắc chả lạ gì. Ngày bán vui vui cũng 400 500 bát, đi ăn thì tránh buổi trưa ra vì nó đông lắm. Bát đầy đặn, sốt quyện vs đậm đà rõ vị cua lắm, topping đầy đủ bò, trứng, chả cá ổn, giò chưa xuất sắc lắm, giá 35k.

Địa chỉ: ki-ốt 6 đường cốm vòng, cầu giấy.7h đến 15h, 17h đến 22h.

MIẾN CUA TRỘN FULL TOPPING 35K !!!Quán miến trộn này chắc dân văn phòng khu duy tân

Để lại phản hồi bài viết