Mình ăn cháo nhiều nơi nhưng phải công nhận Cháo sườn, sụn, trai, trứng hầm ngải cứu

Mình ăn cháo nhiều nơi nhưng phải công nhận Cháo sườn, sụn, trai, trứng hầm ngải cứu ở sân tập thể C2 trung tự ngõ 46C phạm ngọc thạch ngon, quán bình dân nhưng rất sạch sẽ rất vừa mồm giờ tan tầm rất đông khách mình thường phải đợi 1 lúc mới có chỗ ngồi nhưng thật ko bõ công cả nhà ạ

Mình ăn cháo nhiều nơi nhưng phải công nhận  Cháo sườn, sụn, trai, trứng hầm ngải cứu

Mình ăn cháo nhiều nơi nhưng phải công nhận  Cháo sườn, sụn, trai, trứng hầm ngải cứu

Mình ăn cháo nhiều nơi nhưng phải công nhận  Cháo sườn, sụn, trai, trứng hầm ngải cứu

Mình ăn cháo nhiều nơi nhưng phải công nhận  Cháo sườn, sụn, trai, trứng hầm ngải cứu

Để lại phản hồi bài viết