Mình bóc cái bánh maccaron này ra mình thấy con này 😢 cứ nghĩ nó chết vì trong túi

Mình bóc cái bánh maccaron này ra mình thấy con này 😢 cứ nghĩ nó chết vì trong túi không còn không khí . Nhưng nó vẫn cựa quậy mọi người ạ :(((( bóc ra mình toàn cho vào miệng luôn rồi kb mình đã ăn phải con nào chưa 😭

Mình bóc cái bánh maccaron này ra mình thấy con này 😢 cứ nghĩ nó chết vì trong túi

Mình bóc cái bánh maccaron này ra mình thấy con này 😢 cứ nghĩ nó chết vì trong túi

Mình bóc cái bánh maccaron này ra mình thấy con này 😢 cứ nghĩ nó chết vì trong túi

Để lại phản hồi bài viết