Mình rì viu tiếp điểm ăn nhậu nữa cho ace nhéCũng vẫn ở Bãi Bằng phố 😁Quán cháo gà

Mình rì viu tiếp điểm ăn nhậu nữa cho ace nhé
Cũng vẫn ở Bãi Bằng phố 😁

Quán cháo gà Hiền

Mình ưng nhất gà quán này,còn ace nào đã ăn rồi thì cùng nhận xét cho mọi ng biết nhé,tránh ý kiến cá nhân của mình 🥳🥳🥳
Đặc điểm là ai muốn ăn muộn thì phải alo trước thì mới còn vì thường là tầm 22h là hết đồ 🤒
Cũng rất nhiều ace ở việt trì lên tận đây chỉ để ăn món gà ở đây,nhiều ng nổi tiếng về Việt Trì cũng phải mò lên tận đây để ăn bát cháo gà 😆😆😆
Quán bán nguyên tối ace nhé
Sđt quán để ace nào muốn thưởng thức thì alo trước : 038 6466306

Mình rì viu tiếp điểm ăn nhậu nữa cho ace nhéCũng vẫn ở Bãi Bằng phố 😁Quán cháo gà

Mình rì viu tiếp điểm ăn nhậu nữa cho ace nhéCũng vẫn ở Bãi Bằng phố 😁Quán cháo gà

Mình rì viu tiếp điểm ăn nhậu nữa cho ace nhéCũng vẫn ở Bãi Bằng phố 😁Quán cháo gà

Mình rì viu tiếp điểm ăn nhậu nữa cho ace nhéCũng vẫn ở Bãi Bằng phố 😁Quán cháo gà

Mình rì viu tiếp điểm ăn nhậu nữa cho ace nhéCũng vẫn ở Bãi Bằng phố 😁Quán cháo gà

Mình rì viu tiếp điểm ăn nhậu nữa cho ace nhéCũng vẫn ở Bãi Bằng phố 😁Quán cháo gà

Để lại phản hồi bài viết