Một chút quà chiềuCổng chợ Hôm mặt phố Huế, chỗ mấy cái ATM Vietinbank Tổng vệ sinh :

Một chút quà chiều
Cổng chợ Hôm mặt phố Huế, chỗ mấy cái ATM Vietinbank
Tổng vệ sinh : 1 trứng vịt lộn ngải cứu + 1 trứng vịt lộn ngải cứu thêm nhiều tiết + 2 trứng ngải cứu rán + 1 bánh mì rán + 1 bánh mì trứng ngải cứu + 2 trà đá hết 65k 😁😁
Cá nhân mình thấy ngon bổ rẻ, nước chấm ngon, mỗi tội nước dùng hơi nguội xíuu

Hình như bán từ tầm 15h đến tầm 18h

Một chút quà chiềuCổng chợ Hôm mặt phố Huế, chỗ mấy cái ATM Vietinbank Tổng vệ sinh :

Một chút quà chiềuCổng chợ Hôm mặt phố Huế, chỗ mấy cái ATM Vietinbank Tổng vệ sinh :

Một chút quà chiềuCổng chợ Hôm mặt phố Huế, chỗ mấy cái ATM Vietinbank Tổng vệ sinh :

Để lại phản hồi bài viết