Một ly cà phê sữa mang đi 17,000 đồng nhưng với mình thật sự có giá trị nhiều hơn thế

Một ly cà phê sữa mang đi 17,000 đồng nhưng với mình thật sự có giá trị nhiều hơn thế
Cà phê ở đây ngon nha. :)

Một cửa hàng cà phê mang đi gần Sân Bay Tân Sơn Nhất <3

Một ly cà phê sữa mang đi 17,000 đồng nhưng với mình thật sự có giá trị nhiều hơn thế

Một ly cà phê sữa mang đi 17,000 đồng nhưng với mình thật sự có giá trị nhiều hơn thế

Một ly cà phê sữa mang đi 17,000 đồng nhưng với mình thật sự có giá trị nhiều hơn thế

Một ly cà phê sữa mang đi 17,000 đồng nhưng với mình thật sự có giá trị nhiều hơn thế

Để lại phản hồi bài viết