❌ Nem nướng nha trang - khu xuân thuỷNgoài ăn ở bên Gia Lâm chỗ học viện nông nghiệp

❌ Nem nướng nha trang - khu xuân thuỷ

Ngoài ăn ở bên Gia Lâm chỗ học viện nông nghiệp ra thì e chỉ hay ăn ở đây hoy
Quanh khu cầu giấy - xuân thuỷ
Ngon , rau sống sạch sẽ hết lại xin k mất xiền
Ở đây còn freeship nhưng mà e thấy đồ này ship về k ngon nên nchung cứ cố lết ra quán ăn là ok nhất

📌 Nem nướng bà Năm
7h2 Ngõ 130 xuân thuỷ - cầu giấy

❌ Nem nướng nha trang - khu xuân thuỷNgoài ăn ở bên Gia Lâm chỗ học viện nông nghiệp

❌ Nem nướng nha trang - khu xuân thuỷNgoài ăn ở bên Gia Lâm chỗ học viện nông nghiệp

Để lại phản hồi bài viết