-Nghỉ lễ bạn đi đâu- Phở Khôi Hàng Vải🍲Không biết hàng ngày có đông như vậy không chứ

-Nghỉ lễ bạn đi đâu- Phở Khôi Hàng Vải
🍲Không biết hàng ngày có đông như vậy không chứ hôm nay không? Sang Lâm ăn mà hết phở mất rồi nên lại sang Khôi ăn.😢

Chờ 30p, đá túi bánh rán, đĩa bánh chưng, cốc nước mía (ngay đối diện, cũng hay được review ạ) chán chê mới được ăn phở 😂😂😂
Bát phở ngon ngọt, nhiều bánh, thịt bò tái gầu miếng to ăn mỏi mệt. Có dịp sẽ sang ăn bên phở Lâm 😀

💸Tổng kết 210k 4 bát tái gầu +đĩa quẩy

-Nghỉ lễ bạn đi đâu- Phở Khôi Hàng Vải🍲Không biết hàng ngày có đông như vậy không chứ

-Nghỉ lễ bạn đi đâu- Phở Khôi Hàng Vải🍲Không biết hàng ngày có đông như vậy không chứ

-Nghỉ lễ bạn đi đâu- Phở Khôi Hàng Vải🍲Không biết hàng ngày có đông như vậy không chứ

-Nghỉ lễ bạn đi đâu- Phở Khôi Hàng Vải🍲Không biết hàng ngày có đông như vậy không chứ

Để lại phản hồi bài viết