𝐌ộ𝐭 𝐪𝐮á𝐧 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐯à 𝐛𝐢𝐚 𝐦ớ𝐢 𝐦ở 𝐭𝐫ê𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐡ố 𝐓ô𝐧 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐓𝐡𝐢ệ𝐩Quán có cả không gian ngoài

𝐌ộ𝐭 𝐪𝐮á𝐧 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐯à 𝐛𝐢𝐚 𝐦ớ𝐢 𝐦ở 𝐭𝐫ê𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐡ố 𝐓ô𝐧 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐓𝐡𝐢ệ𝐩

Quán có cả không gian ngoài trời trong nhà. Bàn ghế bên ngoài được trải dài trước mặt tiền, bên trong tạo cảm giác khá là ấm cúng. Nhìn ngoài mình tưởng nhỏ nhưng vào thấy tương đối nhiều chỗ ngồi.

Menu đa dạng gồm có cafe, trà, bia và các món ăn nhẹ, tuy nhiên chưa có các món signature. Mình đánh giá đồ ở đây không tệ, ở mức chấp nhận được thôi. Giá cả phải chăng so với mặt bằng và vị trí.

📍 Letefe - 10 Tôn Thất Thiệp, Hà Nội
⏰07:00-22:00
🚬 Được hút thuốc
🏍 Có chỗ để xe
💵Đồ uống: 30k-55k, Bia: 40k-250k, Đồ ăn: 20k-250k

𝐌ộ𝐭 𝐪𝐮á𝐧 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐯à 𝐛𝐢𝐚 𝐦ớ𝐢 𝐦ở 𝐭𝐫ê𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐡ố 𝐓ô𝐧 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐓𝐡𝐢ệ𝐩Quán có cả không gian ngoài

𝐌ộ𝐭 𝐪𝐮á𝐧 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐯à 𝐛𝐢𝐚 𝐦ớ𝐢 𝐦ở 𝐭𝐫ê𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐡ố 𝐓ô𝐧 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐓𝐡𝐢ệ𝐩Quán có cả không gian ngoài

𝐌ộ𝐭 𝐪𝐮á𝐧 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐯à 𝐛𝐢𝐚 𝐦ớ𝐢 𝐦ở 𝐭𝐫ê𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐡ố 𝐓ô𝐧 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐓𝐡𝐢ệ𝐩Quán có cả không gian ngoài

𝐌ộ𝐭 𝐪𝐮á𝐧 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐯à 𝐛𝐢𝐚 𝐦ớ𝐢 𝐦ở 𝐭𝐫ê𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐡ố 𝐓ô𝐧 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐓𝐡𝐢ệ𝐩Quán có cả không gian ngoài

𝐌ộ𝐭 𝐪𝐮á𝐧 𝐜𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐯à 𝐛𝐢𝐚 𝐦ớ𝐢 𝐦ở 𝐭𝐫ê𝐧 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐡ố 𝐓ô𝐧 𝐓𝐡ấ𝐭 𝐓𝐡𝐢ệ𝐩Quán có cả không gian ngoài

Để lại phản hồi bài viết