Ôi ngày đầu tiên đặt chân đến Nha Trang vào nhầm ngay quán ăn chém con cá mú 2tr3

Ôi ngày đầu tiên đặt chân đến Nha Trang vào nhầm ngay quán ăn chém con cá mú 2tr3 🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️😑😑
Cá mú đen mọi người ui huhu 😭😭
Em đi có 2 người thôi ạ 😑
Mọi người đến Nha Trang để ý quán này nha .
Ai ở Nha Trang cho em xin list quán ăn với ạ huhu 😰😰😰
Cứu emmm

Ôi ngày đầu tiên đặt chân đến Nha Trang vào nhầm ngay quán ăn chém con cá mú 2tr3

Ôi ngày đầu tiên đặt chân đến Nha Trang vào nhầm ngay quán ăn chém con cá mú 2tr3

Ôi ngày đầu tiên đặt chân đến Nha Trang vào nhầm ngay quán ăn chém con cá mú 2tr3

Ôi ngày đầu tiên đặt chân đến Nha Trang vào nhầm ngay quán ăn chém con cá mú 2tr3

Để lại phản hồi bài viết