oihaisan Hải sản phố đây ạ. Ăn xong k dám ị 2,2 tr của iêm datqua

#oihaisan Hải sản phố đây ạ. Ăn xong k dám ị 2,2 tr của iêm #datqua

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và món ănTrong hình ảnh có thể có: mọi người đang ngồi và món ăn

Để lại phản hồi bài viết