###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn

###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn ạ. Nhưng em chỉ dám lẳng lặng nhặt nhẹ 2 “cháu “ về để thưởng thức thui. Định nhặt thêm pudding với ly đồ uống nhưng sợ đau ví nên là lại thôi. 🙈

###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn

###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn

###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn

###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn

###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn

###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn

###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn

###Paris Baguette Golden Falm🙈🙈🙈🎁🎁🎁🥗🥗🥗 “Xôi lạc” vào thế giới bánh ngọt Pháp các bạn

Để lại phản hồi bài viết