< Phở Bò Phủ Doãn >🍜 23 Phủ Doãn - 6h đến 10h sáng.☑️ Quán be bé, phở bò 30 đến 40k

< Phở Bò Phủ Doãn >

🍜 23 Phủ Doãn - 6h đến 10h sáng
.
☑️ Quán be bé, phở bò 30 đến 40k bát. Sáng ra toàn thấy y tá vs bác sĩ quanh bệnh viện ăn, đông phết. Mình gọi chín nạm, 35k thấy lượng thịt cũng nhiều, nước dùng tương đối ổn. Mỗi tội bán có tí buổi sáng, sau nhường cửa hàng cho con zai sửa xe máy. Bên cạnh là hàng điện tử có món chanh leo sữa best cmnl.

< Phở Bò Phủ Doãn >🍜 23 Phủ Doãn - 6h đến 10h sáng.☑️ Quán be bé, phở bò 30 đến 40k

< Phở Bò Phủ Doãn >🍜 23 Phủ Doãn - 6h đến 10h sáng.☑️ Quán be bé, phở bò 30 đến 40k

Để lại phản hồi bài viết