Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋

Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các loại côn trùng trong bàn kính,decor khá mới lạ và hút mắt với các bình thực vật kín kệ.
Quán khá nhỏ xinh đặc biệt là rất đông nên đặt bàn trc khi qua nhé

Đồ uống (160-290) đồ uống k quá xuất sắc nhưng với k gian chill và lạ như này nên thử
Tầng 1 là nhà hàng Etesia quán là Bo/en nằm trên tầng 2 nhé

Địa chỉ: 14 Lò Sũ

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Quán cocktail phép thuật winx ? 🦋Phong cách như một triển lãm thu nhỏ trưng bày các

Để lại phản hồi bài viết