#RVVTCông nhận cơm rang ở đây ăn đỉnh vãi chưởng. Hôm qua đi ubia phê phê về đói,

#RVVT
Công nhận cơm rang ở đây ăn đỉnh vãi chưởng. Hôm qua đi ubia phê phê về đói, thấy mọi người review bảo ngon lắm phải đi tìm quán để ăn ngay. Ngon thực sự lun

#RVVTCông nhận cơm rang ở đây ăn đỉnh vãi chưởng. Hôm qua đi ubia phê phê về đói,

#RVVTCông nhận cơm rang ở đây ăn đỉnh vãi chưởng. Hôm qua đi ubia phê phê về đói,

Để lại phản hồi bài viết