Săn lùng phở ngon tại Hà Nội - Phở Vui, Phở Sướng, Phở Thìn

Sáng nay trong đầu chủ định đi ăn sáng Phở Vui hàng giầy hoặc Phở Sướng ngõ trung yên nhưng cả hai quán the best này chưa mở . Cái vị ăn bao nhiêu năm không quyên được .
Tạt ra lò đúc định ăn Phở Thìn thì lại hết lúc 9h 30 . Thú thật mình cũng chưa ăn phở thìn bao giờ vì lần nào ra cũng xếp hàng , được ngày ăn thì lại hết hàng sớm .
Dẽ qua Lê Văn Hưu ăn bát phở thì phở Thìn Lê Văn Hưu là ntn đây .
Nước phở ngọt toàn mì chính
Hành có cả chân hành rễ trong bát
Nhìn cái hành cắt cái ngắn dài
110k hai bát .
Các bạn né ra nhé

Săn lùng phở ngon tại Hà Nội - Phở Vui, Phở Sướng, Phở Thìn

Săn lùng phở ngon tại Hà Nội - Phở Vui, Phở Sướng, Phở Thìn

Săn lùng phở ngon tại Hà Nội - Phở Vui, Phở Sướng, Phở Thìn