Sự khác biệt giữa review và thực tế chăng?

Sự khác biệt giữa review và thực tế chăng?

Trong hình ảnh có thể có: món ăn và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: món ăn và trong nhàTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, món ăn và trong nhà