Sữa chua đậu đỏ 🥛🧊🍧Trở về tuổi học trò, món ăn vặt làm mình nghiện ngập mỗi khi tan

Sữa chua đậu đỏ 🥛🧊🍧

Trở về tuổi học trò, món ăn vặt làm mình nghiện ngập mỗi khi tan trường của chục năm trước.😌 Trời nóng oi bức, nhanh nhanh chóng chóng để phi về và ngã vào đây xong làm đôi cốc sữa chua và túi bỏng. 🍨 Lâu lắm rồi không quay lại ăn, nay quay lại cảm giác vẫn mê ly như xưa. ❤️
Đậu đỏ đổ lên sữa chua, thêm chiếc bỏng gậy chấm chẫm mút mút mà làm nức lòng cô sinh viên làm sao 🥰🥰🥰
Sữa chua đậu đỏ 9k/cốc + 5k túi bỏng gậy nhaa.
32 ngõ 64 Kim Giang nhé. 😏😏😏

Sữa chua đậu đỏ 🥛🧊🍧Trở về tuổi học trò, món ăn vặt làm mình nghiện ngập mỗi khi tan

Sữa chua đậu đỏ 🥛🧊🍧Trở về tuổi học trò, món ăn vặt làm mình nghiện ngập mỗi khi tan

Sữa chua đậu đỏ 🥛🧊🍧Trở về tuổi học trò, món ăn vặt làm mình nghiện ngập mỗi khi tan

Sữa chua đậu đỏ 🥛🧊🍧Trở về tuổi học trò, món ăn vặt làm mình nghiện ngập mỗi khi tan

Sữa chua đậu đỏ 🥛🧊🍧Trở về tuổi học trò, món ăn vặt làm mình nghiện ngập mỗi khi tan

Để lại phản hồi bài viết