Sữa chua dẻoTối lượn lờ thấy quán này ở 80 hàng Nón, khá đông khách. Sữa chua thơm,

Sữa chua dẻo
Tối lượn lờ thấy quán này ở 80 hàng Nón, khá đông khách. Sữa chua thơm, có khá nhiều vị. Mình thấy cacao ở đây ngon, dễ ăn 😄
Price 25k bán từ sáng đên hết khách khoảng 11h30 tối!
Add: 80 hàng nón
#travel #food #suachuadeo #review #hanoi

Sữa chua dẻoTối lượn lờ thấy quán này ở 80 hàng Nón, khá đông khách. Sữa chua thơm,

Sữa chua dẻoTối lượn lờ thấy quán này ở 80 hàng Nón, khá đông khách. Sữa chua thơm,

Sữa chua dẻoTối lượn lờ thấy quán này ở 80 hàng Nón, khá đông khách. Sữa chua thơm,