TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG (Chợ Trung Kính)💸 10KTào phớ đỗ đen full

TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG (Chợ Trung Kính)

💸 10K
Tào phớ đỗ đen full topping: dừa tươi, dừa khô, lạc, trân châu, sương sáo đầy ú ụ giá chỉ 10K 😝
Ăn của chị 4 năm rùi! Siêu ngon ạ!

#trungkinh #tranduyhung #che #doden #taopho #kerochewchew

TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG (Chợ Trung Kính)💸 10KTào phớ đỗ đen full

TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG (Chợ Trung Kính)💸 10KTào phớ đỗ đen full

TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG (Chợ Trung Kính)💸 10KTào phớ đỗ đen full

TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG (Chợ Trung Kính)💸 10KTào phớ đỗ đen full

TÀO PHỚ ĐỖ ĐEN 10K NGÕ 110 TRẦN DUY HƯNG (Chợ Trung Kính)💸 10KTào phớ đỗ đen full

Để lại phản hồi bài viết