Team chân gà, trứng nướng và đầy món khác thì ko thể bỏ qua chỗ này nhé, 147 Đình

Team chân gà, trứng nướng và đầy món khác thì ko thể bỏ qua chỗ này nhé, 147 Đình Thôn quán Bà Già(mở cửa từ 20h-2h).
Tao nghiện gần hết các món ở đây, nói chung chê mỗi cái chờ lâu còn lại 👍.
(ở đây có 2quán gần nhau hay bị lộn lắm, các mày nhớ nhìn kỹ cái biển Bà Già và cái a béo ngồi nướng nhé ko lại ăn nhầm bảo tao rì viu điêu😂 )

Team chân gà, trứng nướng và đầy món khác thì ko thể bỏ qua chỗ này nhé, 147 Đình

Để lại phản hồi bài viết