Thất tịch các bạn ăn gì :) còn mình uống trà hoa cúc được tặng thêm mấy con bọ,mình

Thất tịch các bạn ăn gì :) còn mình uống trà hoa cúc được tặng thêm mấy con bọ,mình đã phản ánh với nhân viên thì được báo là "chị pha chế bảo là đây không phải bọ mà là hạt hoa cúc chị à" các bạn nhìn giùm mình xem đây là bọ hay hạt hoa cúc.
Cứ ngỡ tìm được quán mới ngon bổ rẻ, nào ngờ :(
Tony's coffee - 63 Nguyễn Đình Thi

#thấttịch #review #canhbao #vesinhantoanthucpham

Thất tịch các bạn ăn gì :) còn mình uống trà hoa cúc được tặng thêm mấy con bọ,mình

Thất tịch các bạn ăn gì :) còn mình uống trà hoa cúc được tặng thêm mấy con bọ,mình

Thất tịch các bạn ăn gì :) còn mình uống trà hoa cúc được tặng thêm mấy con bọ,mình

Thất tịch các bạn ăn gì :) còn mình uống trà hoa cúc được tặng thêm mấy con bọ,mình

Thất tịch các bạn ăn gì :) còn mình uống trà hoa cúc được tặng thêm mấy con bọ,mình

Thất tịch các bạn ăn gì :) còn mình uống trà hoa cúc được tặng thêm mấy con bọ,mình

Thất tịch các bạn ăn gì :) còn mình uống trà hoa cúc được tặng thêm mấy con bọ,mình

Để lại phản hồi bài viết