Thịt xiên nhạc sàn đối diện 25 Hồ Đắc Di 😎😎😎Nhân dịp đi lượn ngày đầu đông cậy gió

Thịt xiên nhạc sàn đối diện 25 Hồ Đắc Di 😎😎😎
Nhân dịp đi lượn ngày đầu đông cậy gió tạt bừa gặp ngay mấy sếp “Khá Bảnh” “quạt chả” đúng nghĩa =)))
Anh em nào muốn vừa ăn vừa “ghét hai” thì quán mở từ 2h chiều đến 7h tối.
Đồ ăn chấm 7,5 nhưng Chất chấm 10 😆😆😆
P/s: Toàn anh đẹp trai nhưng cực lịch sự nhé ạ :3

Thịt xiên nhạc sàn đối diện 25 Hồ Đắc Di 😎😎😎Nhân dịp đi lượn ngày đầu đông cậy gió

Thịt xiên nhạc sàn đối diện 25 Hồ Đắc Di 😎😎😎Nhân dịp đi lượn ngày đầu đông cậy gió

Thịt xiên nhạc sàn đối diện 25 Hồ Đắc Di 😎😎😎Nhân dịp đi lượn ngày đầu đông cậy gió

Để lại phản hồi bài viết