Tiếp tục series bún bò Huế thì mình xin phép review 2 hàng trên phố Đại Cồ Việt 1.

Tiếp tục series bún bò Huế thì mình xin phép review 2 hàng trên phố Đại Cồ Việt

1. Anh Quân đoạn ngã 3 Tạ Quang Bửu bát ko móng ko tiết 30k, cá nhân đánh giá nước bt, it thịt, chả cua bé như ảnh, rau trông chán đời, chỗ ngồi khá chật + nóng. Có thể ko hợp mồm mình nên có lẽ sẽ ko quay lại (ảnh 1 - 2)

2. O Hoa mới mở địa chỉ 16 ĐCV (cạnh Thu Thùy) vẫn là ko móng ko tiết 40k, điểm cộng đầu tiên là rất sạch sẽ + mát. Nước đc, bát xôi thịt như ảnh. Chả cua 2 miếng to đùng (bt ăn ở Huy béo 40k cũng chỉ 1 miếng). Rau húng để riêng, giá trần để riêng rất đúng ý mình 😎. Ở đây có cả bánh canh nhưng chắc hôm khác sẽ quay lại ăn thử. Đặc biệt free trà huế, cốc dùng 1 lần sạch sẽ sợ nhất uống trà đá ngoài hàng nên bt toàn mua lavie (4 ảnh còn lại)

Tiếp tục series bún bò Huế thì mình xin phép review 2 hàng trên phố Đại Cồ Việt 1.

Tiếp tục series bún bò Huế thì mình xin phép review 2 hàng trên phố Đại Cồ Việt 1.

Tiếp tục series bún bò Huế thì mình xin phép review 2 hàng trên phố Đại Cồ Việt 1.

Tiếp tục series bún bò Huế thì mình xin phép review 2 hàng trên phố Đại Cồ Việt 1.

Tiếp tục series bún bò Huế thì mình xin phép review 2 hàng trên phố Đại Cồ Việt 1.

Tiếp tục series bún bò Huế thì mình xin phép review 2 hàng trên phố Đại Cồ Việt 1.

Để lại phản hồi bài viết