Tính hn đi ăn thử buffet quán này . Lẩu nấm Hoàng Kim . Một từ thôi. Ngon . Nhân viên

Tính hn đi ăn thử buffet quán này . Lẩu nấm Hoàng Kim . Một từ thôi. Ngon . Nhân viên phục vụ nhiệt tình. Ăn hết đồ gọi bại bê ra. 8 ng lớn 2 trẻ em ăn hết 1tr546k cả đồ gọi kèm. Nước . Nước lẩu thơm ngon .
Quán cạnh quán bánh cuấn cao bằng cũ .đằng sau Mường Thanh mọi ng ới. Đi Ăn cùng gia đình vừa ngon vừa rẻ. Thoải mái gọi đồ . Nấm . Gà , thịt bò .sườn sụn. Ăn no cứng bụng luôn

Tính hn đi ăn thử buffet quán này . Lẩu nấm Hoàng Kim . Một từ thôi. Ngon . Nhân viên

Tính hn đi ăn thử buffet quán này . Lẩu nấm Hoàng Kim . Một từ thôi. Ngon . Nhân viên

Tính hn đi ăn thử buffet quán này . Lẩu nấm Hoàng Kim . Một từ thôi. Ngon . Nhân viên

Tính hn đi ăn thử buffet quán này . Lẩu nấm Hoàng Kim . Một từ thôi. Ngon . Nhân viên

Tính hn đi ăn thử buffet quán này . Lẩu nấm Hoàng Kim . Một từ thôi. Ngon . Nhân viên

Tính hn đi ăn thử buffet quán này . Lẩu nấm Hoàng Kim . Một từ thôi. Ngon . Nhân viên

Để lại phản hồi bài viết