< Tổ hợp bữa xế phố cổ >🍜 Cháo trai 77 Hàng bồ vs Xôi chè bà Thìn 1 Bát đàn.☑️ Nắng

< Tổ hợp bữa xế phố cổ >

🍜 Cháo trai 77 Hàng bồ vs Xôi chè bà Thìn 1 Bát đàn
.
☑️ Nắng nóng vỡ đầu, chả biết ăn gì thôi thì làm tạm bát cháo trai 20k, xong chạy qua xôi chè bà thìn đá thêm cốc đỗ đen thạch chân trâu 20k nữa. Cháo trai bán từ 3h chiều đến 6 7h tối, xôi chè bán cả ngày. Cả 2 hàng đều ổn va gần nhà nên tuần nào cũng phải đóng họ. Em nghiện cháo trai lắm, bác nào có chỗ nào ăn ngon hơn thì bảo em với.

< Tổ hợp bữa xế phố cổ >🍜 Cháo trai 77 Hàng bồ vs Xôi chè bà Thìn 1 Bát đàn.☑️ Nắng

< Tổ hợp bữa xế phố cổ >🍜 Cháo trai 77 Hàng bồ vs Xôi chè bà Thìn 1 Bát đàn.☑️ Nắng

< Tổ hợp bữa xế phố cổ >🍜 Cháo trai 77 Hàng bồ vs Xôi chè bà Thìn 1 Bát đàn.☑️ Nắng

Để lại phản hồi bài viết