Việt trì có quán Trà kiểu Trà Chị Huệ ( về nhà đi con) k hả mn?Kiểu trà này rất hay

Việt trì có quán Trà kiểu Trà Chị Huệ ( về nhà đi con) k hả mn?
Kiểu trà này rất hay ạ!
Chúng ta cùng nhau săn tìm ạ!
Tôi nghĩ là có nhưg chưa ai rv thôi

Việt trì có quán Trà kiểu Trà Chị Huệ ( về nhà đi con) k hả mn?Kiểu trà này rất hay

Để lại phản hồi bài viết