1.100km từ Hà Nội vào SG và xin xác nhận với anh em là Trà đen

1.100km từ Hà Nội vào SG và xin xác nhận với anh em là Trà đen Machhianto của Koi hoàn toàn xứng đáng với công bay nhé !!!!!!

Không có mô tả ảnh.

Để lại phản hồi bài viết