(Góc hỏi han) Các bác ở Hà Nội có biết chỗ nào bán bánh thắng dền này không? (Không

(Góc hỏi han) Các bác ở Hà Nội có biết chỗ nào bán bánh thắng dền này không? (Không phải bánh trôi hay bánh trôi tàu, bánh này mình thấy ở Tuyên Quang bán)

(Góc hỏi han) Các bác ở Hà Nội có biết chỗ nào bán bánh thắng dền này không? (Không

Để lại phản hồi bài viết