149 Nguyễn Ngọc Vũ chưa bao giờ làm tôi thất vọng! Kể cả thái độ phục

149 Nguyễn Ngọc Vũ chưa bao giờ làm tôi thất vọng! Kể cả thái độ phục vụ, đồ ăn hay không gian quán. Kể ra bát đầy 40k + trà thì chỉ nhỉnh hơn ngõ 37 nguyễn thị định có 3k ^^

Trong hình ảnh có thể có: món ăn