[Góc thất vọng] #Kombo_cơm_niêu_Singapore_Lê_Văn_ThiêmTrưa nay lần đầu tiên mình gặp

[Góc thất vọng] #Kombo_cơm_niêu_Singapore_Lê_Văn_Thiêm
Trưa nay lần đầu tiên mình gặp phải trường hợp ảnh của sản phẩm chỉ mang tính chất minh hoạ...Mình đặt cơm trên Baemin và lần này khá thất vọng 😞 (mình không chê gì app cả vì mình cũng đặt đồ trên này vài lần và thấy khá ổn). Mình không biết ăn tại quán thế nào nhưng mà mình đặt đồ về thì phải nói là cực cực kì thất vọng với suất cơm 55k như thế này!

[Góc thất vọng] #Kombo_cơm_niêu_Singapore_Lê_Văn_ThiêmTrưa nay lần đầu tiên mình gặp

[Góc thất vọng] #Kombo_cơm_niêu_Singapore_Lê_Văn_ThiêmTrưa nay lần đầu tiên mình gặp

[Góc thất vọng] #Kombo_cơm_niêu_Singapore_Lê_Văn_ThiêmTrưa nay lần đầu tiên mình gặp

[Góc thất vọng] #Kombo_cơm_niêu_Singapore_Lê_Văn_ThiêmTrưa nay lần đầu tiên mình gặp

Để lại phản hồi bài viết