149 Nguyễn Ngọc Vũ chưa bao giờ làm tôi thất vọng!Kể cả thái độ phục vụ, đồ ăn hay

149 Nguyễn Ngọc Vũ chưa bao giờ làm tôi thất vọng!
Kể cả thái độ phục vụ, đồ ăn hay không gian quán. Kể ra bát đầy 40k + trà thì chỉ nhỉnh hơn ngõ 37 nguyễn thị định có 3k ^^

149 Nguyễn Ngọc Vũ chưa bao giờ làm tôi thất vọng!Kể cả thái độ phục vụ, đồ ăn hay

Để lại phản hồi bài viết