𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐡𝐚́ 𝐜𝐚̉𝐨 𝐁𝐎𝐀̀ 𝐬𝐚 𝐭𝐞̂́, 𝐬𝐮̉𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝟒𝐤???2 đứa

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐡𝐚́ 𝐜𝐚̉𝐨 𝐁𝐎𝐀̀ 𝐬𝐚 𝐭𝐞̂́, 𝐬𝐮̉𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝟒𝐤???

2 đứa gọi canh hoành thánh. Sủi cao chiên trứng và sủi cảo bò sa tế (định gọi cái đĩa màu đỏ như bạn rv cơ nhưng c ấy đưa nhầm nên sau đc discount). Hoành thánh ngon, nhưng mà nước dùng hơi đậm vị giống vị mì hoặc Knor. Sủi cao chiên trứng ngon, nhớ gọi nha vì nhân ăn thơm lắm. Bò sate hơi cay cay r nhẹ, viên bò khá toa🤘🏻 Tổng kết ăn khá được. Nước đậu uống đc còn trà đào bị ngọt. 2 đứa 117 đã đc giảm do c nhầm lẫn (c chủ khá xinh hihi) cũng rẻ ó ó

Quán này hơi khó tìm, mình với bạn đi tối nên càng khó😂😂 rút kinh nghiệm là tìm CA Phường Hàng bột cho dễ nha.
📍Bánh bao Thiếu Lâm 15a tập thể in ngân hàng, ngõ quan thổ 1 tôn đức thắng. (đi thẳng ngõ rẻ vào cái ngõ to hơ bên tay phải nhá, chắc v 🤣)

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐡𝐚́ 𝐜𝐚̉𝐨 𝐁𝐎𝐀̀ 𝐬𝐚 𝐭𝐞̂́, 𝐬𝐮̉𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝟒𝐤???2 đứa

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐡𝐚́ 𝐜𝐚̉𝐨 𝐁𝐎𝐀̀ 𝐬𝐚 𝐭𝐞̂́, 𝐬𝐮̉𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝟒𝐤???2 đứa

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐡𝐚́ 𝐜𝐚̉𝐨 𝐁𝐎𝐀̀ 𝐬𝐚 𝐭𝐞̂́, 𝐬𝐮̉𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝟒𝐤???2 đứa

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐡𝐚́ 𝐜𝐚̉𝐨 𝐁𝐎𝐀̀ 𝐬𝐚 𝐭𝐞̂́, 𝐬𝐮̉𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝟒𝐤???2 đứa

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 𝐚̆𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐡𝐚́ 𝐜𝐚̉𝐨 𝐁𝐎𝐀̀ 𝐬𝐚 𝐭𝐞̂́, 𝐬𝐮̉𝐢 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝟒𝐤???2 đứa

Để lại phản hồi bài viết