2 suất bún chả đặc biệt 75k/suất ở Bún chả Sinh Từ, Trần Thái Tông.May mà mình ăn một

2 suất bún chả đặc biệt 75k/suất ở Bún chả Sinh Từ, Trần Thái Tông.
May mà mình ăn một mình chứ gọi 1 suất lèo tèo vài miếng như này chắc chết đói

2 suất bún chả đặc biệt 75k/suất ở Bún chả Sinh Từ, Trần Thái Tông.May mà mình ăn một

2 suất bún chả đặc biệt 75k/suất ở Bún chả Sinh Từ, Trần Thái Tông.May mà mình ăn một

Để lại phản hồi bài viết