9x ai còn nhớ 😁😁😁 Giờ t 3chục cái mùa xuân roài 🤣Đây là 3 loại bánh ngày xưa học tiểu

9x ai còn nhớ 😁😁😁 Giờ t 3chục cái mùa xuân roài 🤣
Đây là 3 loại bánh ngày xưa học tiểu học t thích ăn nhất của Bảo Ngọc. Thời đó chỉ có bánh ngọt Bảo Ngọc là nổi tiếng nhất, không nhiều hãng như bây giờ 😂
* bánh mỳ tròn kem trứng,t thích ăn nhất ( nhân như lòng đỏ trứng gà, hơi sệt sệt)
* bánh quả bàng
* bánh mỳ kem
Giờ không còn loại bánh kem trứng đó nữa 😭😭😭

9x ai còn nhớ 😁😁😁 Giờ t 3chục cái mùa xuân roài 🤣Đây là 3 loại bánh ngày xưa học tiểu

9x ai còn nhớ 😁😁😁 Giờ t 3chục cái mùa xuân roài 🤣Đây là 3 loại bánh ngày xưa học tiểu

9x ai còn nhớ 😁😁😁 Giờ t 3chục cái mùa xuân roài 🤣Đây là 3 loại bánh ngày xưa học tiểu

9x ai còn nhớ 😁😁😁 Giờ t 3chục cái mùa xuân roài 🤣Đây là 3 loại bánh ngày xưa học tiểu

Để lại phản hồi bài viết