Bà bán bnhieu năm nay rồi ah, cơm nắm, xôi nén, bánh mỳ ngon mà rẻ lắm ah, bán từ

Bà bán bnhieu năm nay rồi ah, cơm nắm, xôi nén, bánh mỳ ngon mà rẻ lắm ah, bán từ 10h30 sáng đến tầm 2h chiều số 9 Hàng Bún kính hội ah🤩

Bà bán bnhieu năm nay rồi ah, cơm nắm, xôi nén, bánh mỳ ngon mà rẻ lắm ah, bán từ

Bà bán bnhieu năm nay rồi ah, cơm nắm, xôi nén, bánh mỳ ngon mà rẻ lắm ah, bán từ

Để lại phản hồi bài viết