Cho e xin ít chỗ bán bánh mì ngon ở Hà Nội với e bị cuồng bmi ạ

Cho e xin ít chỗ bán bánh mì ngon ở Hà Nội với e bị cuồng bmi ạ

Trong hình ảnh có thể có: văn bản và món ăn

Để lại phản hồi bài viết