BÁNH MỲ NHƯ LAN NĂM XƯA !!!Đổi tên thành hương lan lâu rồi, nhưng mình vẫn nhớ cái vị

BÁNH MỲ NHƯ LAN NĂM XƯA !!!

Đổi tên thành hương lan lâu rồi, nhưng mình vẫn nhớ cái vị bánh mì xưa hơn. Pate, giò chả, dăm bông, ớt cay vs đồ chua kiểu sài gòn style đớp không trượt phát nào. Bmi dao động 10 15 20 30 tùy độ nhiều, bán đủ các thể loại trên trời dưới biển.

Địa chỉ: đối diện ks daewoo, 513 kim mã.

BÁNH MỲ NHƯ LAN NĂM XƯA !!!Đổi tên thành hương lan lâu rồi, nhưng mình vẫn nhớ cái vị

BÁNH MỲ NHƯ LAN NĂM XƯA !!!Đổi tên thành hương lan lâu rồi, nhưng mình vẫn nhớ cái vị

BÁNH MỲ NHƯ LAN NĂM XƯA !!!Đổi tên thành hương lan lâu rồi, nhưng mình vẫn nhớ cái vị

BÁNH MỲ NHƯ LAN NĂM XƯA !!!Đổi tên thành hương lan lâu rồi, nhưng mình vẫn nhớ cái vị

Để lại phản hồi bài viết