🌱🌱Bánh🥚tuổi thơNgày trước có hộp bánh này ăn là sướngg lắm này🤤vừa được bánh vừa được

🌱🌱Bánh🥚tuổi thơ
Ngày trước có hộp bánh này ăn là sướngg lắm này🤤vừa được bánh vừa được tặng thêm mấy cái kẹo kem đánh răng Hitto ăn bao ngonn
Bánh bây giờ thì bị hao đi rồi, bé xíu, nhân lại còn bị ngọt quá, được cái cốt vẫn mềmm, lúc nào ăn cũng phải đá sương sương 2c xong đi uống cốc nước là no🤣
💸45k - 47k

🌱🌱Bánh🥚tuổi thơNgày trước có hộp bánh này ăn là sướngg lắm này🤤vừa được bánh vừa được

Để lại phản hồi bài viết