Bát này #25cành ce ạ 🤣🤣🤣 riêng e thi chi ăn giò tai , đậu , chuối xào thôiii .. o dây

Bát này #25cành ce ạ
🤣🤣🤣 riêng e thi chi ăn giò tai , đậu , chuối xào thôiii .. o dây co ca riênu bò ốc nữa cơ ,full cũng 25 cànhhh
Nước chua ngot ngon dã mannn
Qán dc 12 năm r cug la 12 năm e ăn ở đayy,,e thấy ngon con cac bac ngon hay ko cứ nên thử 🤣
Bán tu 7h den >9h tối
Mn đừng qa tầm trưa qa trưa đông dã man luôn chắc k co chỗ ngồi vì qan bé

À qán có trà đá vs nhân trần free.mn vao ăn cứ hỏi nước o chỗ nào r ra tự lấy la dc

75 tran đai nghĩa sau cổng bách khoa . Qán cạnh cfe aha ce a ;))))

Bát này #25cành ce ạ 🤣🤣🤣 riêng e thi chi ăn giò tai , đậu , chuối xào thôiii .. o dây

Bát này #25cành ce ạ 🤣🤣🤣 riêng e thi chi ăn giò tai , đậu , chuối xào thôiii .. o dây

Bát này #25cành ce ạ 🤣🤣🤣 riêng e thi chi ăn giò tai , đậu , chuối xào thôiii .. o dây

Bát này #25cành ce ạ 🤣🤣🤣 riêng e thi chi ăn giò tai , đậu , chuối xào thôiii .. o dây

Bát này #25cành ce ạ 🤣🤣🤣 riêng e thi chi ăn giò tai , đậu , chuối xào thôiii .. o dây

Để lại phản hồi bài viết