Vĩnh biệt Xôi Lộc Tạ Quang Bửu :) ai đời cho khách ăn pate chua loét mùi thế này, khổ

Vĩnh biệt Xôi Lộc Tạ Quang Bửu :) ai đời cho khách ăn pate chua loét mùi thế này, khổ nỗi mình ăn hết thịt r ms ăn pate ms phát hiện đc :( báo hại mình đau bụng cả trưa :(

Vĩnh biệt Xôi Lộc Tạ Quang Bửu :) ai đời cho khách ăn pate chua loét mùi thế này, khổ

Để lại phản hồi bài viết