Bên ngoài vàng ruộm, bên trong hồng hào

Bên ngoài vàng ruộm, bên trong hồng hào

Bên ngoài vàng ruộm, bên trong hồng hào

Để lại phản hồi bài viết