🦑 BIM BIM MỰC THÁI LAN 🇹🇭Nay lượn AEON Mall có loại bim bim mực này lọt thỏm giữa bạt

🦑 BIM BIM MỰC THÁI LAN 🇹🇭

Nay lượn AEON Mall có loại bim bim mực này lọt thỏm giữa bạt ngàn các loại snack.
Gói to đùng, từng miếng giòn tan, vị đậm đà, ăn một miếng lại ăn thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng lại thêm một miếng 😞

Giá siêu thị là 30 xèng/gói to

🦑 BIM BIM MỰC THÁI LAN 🇹🇭Nay lượn AEON Mall có loại bim bim mực này lọt thỏm giữa bạt

Để lại phản hồi bài viết