𝗟𝗮̣ 𝗹𝗮̣ 𝗕𝗨́𝗡 𝗥𝗜𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗔̉ 𝗖𝗢̂́𝗠 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗲́ 𝘅𝗶́𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗖𝗼̂̉.Bình thường ăn bún riêu

𝗟𝗮̣ 𝗹𝗮̣ 𝗕𝗨́𝗡 𝗥𝗜𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗔̉ 𝗖𝗢̂́𝗠 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗲́ 𝘅𝗶́𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗖𝗼̂̉
.
Bình thường ăn bún riêu ai thêm chả cốm vào nhỉ? Ở đây là cả miếng to đùng luôn á 😮
👉🏻Quán bé xíu xiu trên Hàng Bạc nha, ngồi cũng hơi bí đấy, nhất là ngồi trong nhà 😂
👉🏻Cô chủ phong thái rất hào sảng nha, nói chuyện có thô một chút nhưng lại rất dễ thương 😁
👉🏻Bát đặc biệt là thập cẩm đủ thể loại bò giò đậu chả cốm các kiểu.
Chả cốm cho vào khá lạ, miếng chả to, hạt cốm dai dai cũng ổn. Nhưng mà phần đông là chưa chắc hợp khẩu vị nhiều người lắm 😬
Nước dùng nếu ai cho thêm mắm tôm thì thấy vừa chứ mình ăn không thì thấy hơi nhạt, không biết có phải tuỳ hôm mà bị vậy không 😷
🖊Nhìn chung là cũng tạm tạm, lạ lạ hay hay chứ ngon xuất sắc thì không ạ 🤧
.
📍Bún Riêu Chả Cốm - 11 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm
🕰6h - 20h
💰20k - 40k
🗒Menu ảnh cuối
#bunrieuchacom

𝗟𝗮̣ 𝗹𝗮̣ 𝗕𝗨́𝗡 𝗥𝗜𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗔̉ 𝗖𝗢̂́𝗠 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗲́ 𝘅𝗶́𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗖𝗼̂̉.Bình thường ăn bún riêu

𝗟𝗮̣ 𝗹𝗮̣ 𝗕𝗨́𝗡 𝗥𝗜𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗔̉ 𝗖𝗢̂́𝗠 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗲́ 𝘅𝗶́𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗖𝗼̂̉.Bình thường ăn bún riêu

𝗟𝗮̣ 𝗹𝗮̣ 𝗕𝗨́𝗡 𝗥𝗜𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗔̉ 𝗖𝗢̂́𝗠 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗲́ 𝘅𝗶́𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗖𝗼̂̉.Bình thường ăn bún riêu

𝗟𝗮̣ 𝗹𝗮̣ 𝗕𝗨́𝗡 𝗥𝗜𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗔̉ 𝗖𝗢̂́𝗠 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗲́ 𝘅𝗶́𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗖𝗼̂̉.Bình thường ăn bún riêu

𝗟𝗮̣ 𝗹𝗮̣ 𝗕𝗨́𝗡 𝗥𝗜𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗔̉ 𝗖𝗢̂́𝗠 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗲́ 𝘅𝗶́𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗖𝗼̂̉.Bình thường ăn bún riêu

𝗟𝗮̣ 𝗹𝗮̣ 𝗕𝗨́𝗡 𝗥𝗜𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗔̉ 𝗖𝗢̂́𝗠 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗲́ 𝘅𝗶́𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗖𝗼̂̉.Bình thường ăn bún riêu

𝗟𝗮̣ 𝗹𝗮̣ 𝗕𝗨́𝗡 𝗥𝗜𝗘̂𝗨 𝗖𝗛𝗔̉ 𝗖𝗢̂́𝗠 𝗾𝘂𝗮́𝗻 𝗯𝗲́ 𝘅𝗶́𝘂 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗼̂́ 𝗖𝗼̂̉.Bình thường ăn bún riêu

Để lại phản hồi bài viết