Bún cá Hạnh Béo 30 phố Nguyễn Thái HọcNước chấm vs cá rán giòn “ĐỈNH”Quán mở hơi

Bún cá Hạnh Béo 💯♨️♨️
30 phố Nguyễn Thái Học
Nước chấm vs cá rán giòn “ĐỈNH”
Quán mở hơi muộn 9h sáng ngồi đợi đói meo bụng

Bún cá Hạnh Béo 30 phố Nguyễn Thái HọcNước chấm vs cá rán giòn “ĐỈNH”Quán mở hơi