Bún cá Hạnh Béo 💯♨️♨️30 phố Nguyễn Thái HọcNước chấm vs cá rán giòn “ĐỈNH”Quán mở hơi

Bún cá Hạnh Béo 💯♨️♨️
30 phố Nguyễn Thái Học
Nước chấm vs cá rán giòn “ĐỈNH”
Quán mở hơi muộn 9h sáng ngồi đợi đói meo bụng

Bún cá Hạnh Béo 💯♨️♨️30 phố Nguyễn Thái HọcNước chấm vs cá rán giòn “ĐỈNH”Quán mở hơi

Để lại phản hồi bài viết