Nhiều lần đọc bài review của các bạn chỉ thầm nghĩ các bạn đen nhỉ, mình dùng Now 2

Nhiều lần đọc bài review của các bạn chỉ thầm nghĩ các bạn đen nhỉ, mình dùng Now 2 năm nay rồi mà k có vấn đề gì cả
Hôm nay thì được trúng quả mới thấm thía Now làm việc bát nháo và thiếu trách nhiệm thế nào
Đặt đơn k thấy shipper nhận mình đã cẩn thận gọi lên tổng đài thì NV trực nói là tuy k báo ship nhận nhưng thực thế đã có ship nhận đơn r, quán cũng làm đơn r và sẽ giao vào 19:50
Sau đấy đến giờ thì huỷ đơn của mình, gọi tổng đài k ai trực máy luôn 🤷🏻‍♀️
Thôi thì chẳng biết làm gì đành kêu gọi các bác nào từng rơi vào hoàn cảnh đói há mồm còn bị huỷ đơn vào vui vẻ report cho Now vài phát

Nhiều lần đọc bài review của các bạn chỉ thầm nghĩ các bạn đen nhỉ, mình dùng Now 2

Nhiều lần đọc bài review của các bạn chỉ thầm nghĩ các bạn đen nhỉ, mình dùng Now 2

Nhiều lần đọc bài review của các bạn chỉ thầm nghĩ các bạn đen nhỉ, mình dùng Now 2

Nhiều lần đọc bài review của các bạn chỉ thầm nghĩ các bạn đen nhỉ, mình dùng Now 2

Nhiều lần đọc bài review của các bạn chỉ thầm nghĩ các bạn đen nhỉ, mình dùng Now 2

Nhiều lần đọc bài review của các bạn chỉ thầm nghĩ các bạn đen nhỉ, mình dùng Now 2

Để lại phản hồi bài viết