Các anh chị cho e xin địa chỉ chỗ bán xoài bao tử này với ạ 🥰

Các anh chị cho e xin địa chỉ chỗ bán xoài bao tử này với ạ 🥰

Trong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật, trái cây, món ăn và ngoài trời