CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN 🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN
🌷🌷🌷🌷🌷
Chào cả nhà Yêu Bếp!
Từ trước tới giờ em hay cắm hoa theo kiểu thả lọ, không theo khuôn mẫu. Hôm nay em xin chia sẻ với mọi người cách cắm chim Công với hoa Loa kèn bằng xốp nhé!
Đây là cái khay hoa quả em mua đã lâu mà chỉ dùng đúng chức năng là đựng quả chứ chưa cắm hoa bao giờ. Nhờ sự động viên của bạn bè em đã thử sức cắm Công.
Bước đầu cũng hơi chật vật mất hơn tiếng mới xong. Sau em có kinh nghiệm cắm lại chỉ 25-30p. Mọi người cũng thử nhé!
Cách cắm em ghi chú dưới hình để cả nhà tiện theo dõi.
Chúc cả nhà Yêu bếp buổi tối cuối tuần vui vẻ!

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

CÁCH CẮM CHIM CÔNG BẰNG HOA LOA KÈN           🌷🌷🌷🌷🌷Chào cả nhà Yêu Bếp!Từ

Để lại phản hồi bài viết