Cafe trứng Năng 45 Nguyễn Hữu huânSau 1 thời gian thấy nhìu bạn khen cafe trứng nên

Cafe trứng Năng 45 Nguyễn Hữu huân
Sau 1 thời gian thấy nhìu bạn khen cafe trứng nên e cũng thử xem sao. Lúc đầu định uống ở Cafe Giảng. Cơ mà thử ở Năng trc rồi hnao rảnh e thử ở Giảng sau.
Cảm nhận đầu tiên khi vào quán là ngửi thấy mùi thơm ngậy của trứng. Không gian quán đẹp. Rộng rãi. Giá cả 30k. Dọc NHH toàn quán Cafe nên là sẽ thử dần dần ạ

Cafe trứng  Năng 45 Nguyễn Hữu huânSau 1 thời gian thấy nhìu bạn khen cafe trứng nên

Cafe trứng  Năng 45 Nguyễn Hữu huânSau 1 thời gian thấy nhìu bạn khen cafe trứng nên

Cafe trứng  Năng 45 Nguyễn Hữu huânSau 1 thời gian thấy nhìu bạn khen cafe trứng nên

Để lại phản hồi bài viết