Cắm hoa trên niêu đất hay là món hoa hồng và hoa cúc tay cầm, chỉ được ngắm không

Cắm hoa trên niêu đất hay là món hoa hồng và hoa cúc tay cầm, chỉ được ngắm không được măm.
Niêu hoa này có thể trang trí bàn trong phòng ăn hoặc trang trí cho căn bếp thêm xinh.
Chúng mình cùng sống chậm hơn 2 phút nhé.
#yêubếpcóhoa

Cắm hoa trên niêu đất hay là món hoa hồng và hoa cúc tay cầm, chỉ được ngắm không

Cắm hoa trên niêu đất hay là món hoa hồng và hoa cúc tay cầm, chỉ được ngắm không

Cắm hoa trên niêu đất hay là món hoa hồng và hoa cúc tay cầm, chỉ được ngắm không

Cắm hoa trên niêu đất hay là món hoa hồng và hoa cúc tay cầm, chỉ được ngắm không

Cắm hoa trên niêu đất hay là món hoa hồng và hoa cúc tay cầm, chỉ được ngắm không

Để lại phản hồi bài viết